Operador de Carretons Elevadors. Norma UNE 58451. AVINYÓ

37
OperadorCarretonsRenovacio
Hores:
24 hores
Data Inici:
12 de setembre de 2017
Data Fi:
15 de setembre de 2017
Horari:
Dimarts a divendres, de 9h a 15h
Lloc:
FUNDESOC AVINYÓ  
Modalitat:
Presencial
Preu:
Subvencionada per a treballadors i autònoms

OBJECTIUS GENERALS DEL CURS:

  • Capacitar al maneig segur d’operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig.

Objectius Específics:

  • Recordar els continguts de la norma UNE 58451 referents a prevenció de riscos i operació de carretons.
  • Reforçar les pràctiques segures al manipular càrregues o conduir carretons.

CONTINGUTS GENERALS DEL CURS:

1 –   REPÀS CONTINGUTS UNE 58451: MANEIG, MANTENIMENT, NORMES.
1.1. PREVENCIÓ DE RISCOS
1.2. OPERADOR
1.3. CARRETONS ELEVADORS
1.4. UNITAT DE CÀRREGA
1.5. NORMES ESPECIFIQUES D’UTILITZACIÓ SEGONS PROGRAMA
1.6. MANTENIMENT I CONTROL DIARI
1.7. CONEIXEMENT I CONTROL DELS ELEMENTS DELS EQUIPS
1.8. COMPROVACIÓ INICIAL D’ÚS
1.9. MANIPULACIÓ I MOVIMENTS BÀSICS
1.10. EXERCICIS DE CIRCULACIÓ
1.11 RECOLLIDA I MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES
1.12. APILAT I COL·LOCACIÓ DE CÀRREGUES EN PRESTATGES

Requisits

PER FER LA INSCRIPCIÓ AL CURS NECESSITEM:

  1. Còpia DNI o equivalent per les dues cares.
  2. Si ets treballador: Còpia capçalera darrera nòmina.
  3. Si ets autònom: Còpia darrer rebut d’autònoms.
  4. Si ets desocupat: Còpia document DARDO i Còpia vida laboral ó nòmina antiga.
  5. Omplir el Full d’Inscripció que et pots descarregar aquí:

  ANNEX 1- Inscripcio Cursos Subvencionats

Observacions

  • Curs subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.