Igualtat i No Discriminació en l’Entorn Laboral

255
Igualtatinodiscriminacio
Hores:
20 hores
Data Inici:
07 de Juny 2017
Data Fi:
28 de Juny 2017
Horari:
Dimecres de 9h a 14h
Lloc:
FUNDESOC HOSPITALET
Modalitat:
Presencial
Preu:
Subvencionat per a treballadors i autònoms

OBJECTIUS GENERALS DEL CURS:

 1. Conèixer els conceptes bàsics sobre igualtat d’oportunitats en les relacions laborals.
 2. Reconèixer i interpretar els diferents tipus de discriminació i desigualtat en el mercat de treball.
 3. Evitar conductes discriminatòries en l’àmbit laboral.
 4. Proporcionar eines per a fomentar  la conciliació de la vida familiar i laboral
 5. Descobrir els beneficis i oportunitats que suposa  una gestió adequada de la diversitat.

CONTINGUTS GENERALS DEL CURS:

Els continguts que s’estudiaran durant el curs d’Igualtat i No Discriminació a l’Entorn Laboral són:

 1. Igualtat d’Oportunitats i No Discriminació a la Feina
 2. La No Discriminació de Col·lectius a la Feina
 3. El Principi d’Igualtat entre Homes i Dones
 4. Usos del Temps
 5. Recursos per a la Igualtat d’Oportunitats i la No Discriminació a la Feina

Requisits

PER FER LA INSCRIPCIÓ AL CURS NECESSITEM:

 1. Còpia DNI o equivalent per les dues cares.
 2. Còpia de la capçalera de la darrera Nòmina (si ets treballador) ó del darrer Rebut d’Autònoms (si ets autònom).
 3. Omplir el Full d’Inscripció que et pots descarregar aquí:

LogopdfANNEX 1- Inscripcio Cursos Subvencionats

Quan ho tinguis tot, ens ho fas arribar a l’ email hospitalet.fundesoc@gmail.com

Si tot està correcte, et confirmarem la reserva de plaça.

* Fundesoc es reserva el dret a modificar la planificació del curs si no s’arriba al mínim d’alumnes requerits.

Observacions

 • Aquest curs d’Igualtat i No Discriminació en l’Entorn Laboral és un curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya.