Operador Carretons Elevadors. Renovacio. UNE-58451 – Avinyó

94
OperadorCarretonsRenovacio
Hores:
6 hores
Data Inici:
20 de Maig de 2017
Data Fi:
20 de Maig de 2017
Horari:
Dissabte, de 08h a 14h
Lloc:
FUNDESOC AVINYÓ  
Modalitat:
Presencial
Preu:
Subvencionada per a treballadors i autònoms

OBJECTIUS GENERALS DEL CURS:

  • Capacitar al maneig segur d’operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig.

Objectius Específics:

  • Recordar els continguts de la norma UNE 58451 referents a prevenció de riscos i operació de carretons.
  • Reforçar les pràctiques segures al manipular càrregues o conduir carretons.

CONTINGUTS GENERALS DEL CURS:

1 –   REPÀS CONTINGUTS UNE 58451: MANEIG, MANTENIMENT, NORMES.
1.1. PREVENCIÓ DE RISCOS
1.2. OPERADOR
1.3. CARRETONS ELEVADORS
1.4. UNITAT DE CÀRREGA
1.5. NORMES ESPECIFIQUES D’UTILITZACIÓ SEGONS PROGRAMA
1.6. MANTENIMENT I CONTROL DIARI
1.7. CONEIXEMENT I CONTROL DELS ELEMENTS DELS EQUIPS
1.8. COMPROVACIÓ INICIAL D’ÚS
1.9. MANIPULACIÓ I MOVIMENTS BÀSICS
1.10. EXERCICIS DE CIRCULACIÓ
1.11 RECOLLIDA I MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES
1.12. APILAT I COL·LOCACIÓ DE CÀRREGUES EN PRESTATGES

Requisits

PER FER LA INSCRIPCIÓ AL CURS NECESSITEM:

  1. Còpia DNI o equivalent per les dues cares.
  2. Si ets treballador: Còpia capçalera darrera nòmina.
  3. Si ets autònom: Còpia darrer rebut d’autònoms.
  4. Si estàs desocupat: Còpia document DARDO i Còpia vida laboral ó nòmina antiga.
  5. Omplir el Full d’Inscripció que et pots descarregar aquí:

  ANNEX 1- Inscripcio Cursos Subvencionats

Quan ho tinguis tot, ens ho fas arribar a l’ email avinyo.fundesoc@gmail.com

Si tot està correcte, et confirmarem la reserva de plaça.

* Fundesoc es reserva el dret a modificar la planificació del curs si no s’arriba al mínim d’alumnes requerits.

Observacions

  • Curs subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
  • Pots descarregar-te el cartell del Curs aquí:FormacioGratuita_FundesocAvinyo_MaigJuny17