Introducció a la Negociació Col·lectiva – Hospitalet

202
NegociacioCollectiva
Hores:
24 hores
Data Inici:
26 d’Abril 2017
Data Fi:
28 de Juny 2017
Horari:
Dimecres de 9h a 13h
Lloc:
FUNDESOC HOSPITALET
Modalitat:
Presencial
Preu:
Subvencionat per a treballadors i autònoms

OBJECTIUS GENERALS DEL CURS:

  •  Adquirir i desenvolupar els coneixements, habilitats i aptituds necessaris per poder participar en la negociació col·lectiva d’àmbit d’empresa .

CONTINGUTS GENERALS DEL CURS:

Els continguts que s’estudiaran durant el curs de Introducció a la Negociació Col·lectiva són:

1.    Contractació en la negociació col·lectiva
1.1    Temps de treball i negociació col·lectiva
1.2    La regularització del salari en la negociació col·lectiva
1.3    La seguretat i la salut laboral en la negociació col·lectiva
1.4    Modificacions del contracte de treball i extinció de la relació laboral en la negociació col·lectiva

2.    Salaris i productivitat: com avançar en la relació de la retribució amb l’assoliment de la missió corporativa.
2.1    Descentralització productiva i negociació  col·lectiva.
2.2.    Grups d’empreses i negociació col·lectiva.
2.3.    La transmissió d’empreses en la negociació col·lectiva.

3.    Acció col·lectiva
3.1    Convenis sectorials

4.    El sistema de formació i qualificació professional.
4.1    El reconeixement de les competències en la negociació col·lectiva.

Requisits

PER FER LA INSCRIPCIÓ AL CURS NECESSITEM:

  1. Còpia DNI o equivalent per les dues cares.
  2. Còpia de la capçalera de la darrera nòmina (treballadors) ó del darrer rebut d’autònoms (autònoms).
  3. Omplir el Full d’Inscripció que et pots descarregar aquí:

LogopdfANNEX 1- Inscripcio Cursos Subvencionats

Quan ho tinguis tot, ens ho fas arribar a l’ email hospitalet.fundesoc@gmail.com

Si tot està correcte, et confirmarem la reserva de plaça.

* Fundesoc es reserva el dret a modificar la planificació del curs si no s’arriba al mínim d’alumnes requerits.

Observacions

  • Aquest curs d’Introducció a la Negociació Col·lectiva és un curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya.