Com Parlar en Públic – Presencial

168
Comparlarenpúblic
Hores:
20 hores
Data Inici:
15 de Març 2017
Data Fi:
 29 de Març 2017
Horari:
Dimecres i Divendres de 16h a 20h
Lloc:
FUNDESOC HOSPITALET
Modalitat:
Presencial
Preu:
Subvencionat per a treballadors i autònoms

OBJECTIUS GENERALS DEL CURS:

–    Refermar la importància de l’ús correcte de la llengua amb una estructura clara de missatge.
–    Dominar la preparació del contingut d’un discurs o comunicació per sintonitzar amb el públic receptor.
–    Identificar les característiques dels actes comunicatives

CONTINGUTS GENERALS DEL CURS:

Els continguts que s’estudiaran durant el curs Com Parlar en Públic són:

1.    Estructura i elaboració del discurs
1.1    Fases de la elaboració
1.2    Pautes a seguir: vocalitzar, lectura, respiració, ritme, volum, energia, correcta pronunciació, els silencis, guio, durada.
1.3    La regla de les 6W.
1.4    Alimentació positiva.
1.5    Els “tempus “ rellevants del discurs.
1.6    Materials de suport. Quan i com utilitzar-los

2.    Parlar en públic . Com vèncer la por
2.1    Gestió de l’estrès.
2.2    Superació de la por escènica
2.3    Tècniques d’improvisació.
2.4    Entrenament per respirar i parlar. Les pauses

3.    Importància i característiques de la comunicació
3.1    Comunicació oral. Nivells de competència segons els llenguatges
3.2    Estratègies per desenvolupar les habilitats lingüístiques i comunicatives
3.3    Estratègies per realitzar una bona exposició. Com despertar l’interès d’un auditori
3.4    Orientacions per argumentar amb facilitat
3.5    Mitjans de comunicació. Identificar els diferents actes comunicatius . La figura del moderador, tertulià,..

4.    La comunicació no verbal
4.1    Expressió corporal.
4.2    Comunicació gestual
4.3    Atenció visual i naturalitat
4.4    Sintonitzar amb el públic

Requisits

PER FER LA INSCRIPCIÓ AL CURS NECESSITEM:

  1. Còpia DNI o equivalent per les dues cares.
  2. Còpia de la capçalera de la darrera Nòmina (si ets treballador) ó del darrer Rebut d’Autònoms (si ets autònom).
  3. Omplir el Full d’Inscripció que et pots descarregar aquí:

LogopdfANNEX 1- Inscripcio Cursos Subvencionats

Quan ho tinguis tot, ens ho fas arribar a l’ email hospitalet.fundesoc@gmail.com

Si tot està correcte, et confirmarem la reserva de plaça.

* Fundesoc es reserva el dret a modificar la planificació del curs si no s’arriba al mínim d’alumnes requerits.

Observacions

  • Aquest curs Com Parlar en Públic és un curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya.